QOPHII EEBBA MIIDIYAA OMN DAMEE FINFINNEE; SIYAASA OPDO-DR. ABIY-HOJII XAWALWWAALLOOTAAFI KUFAATII ISAANII TOKKO TOKKO

QOPHII EEBBA MIIDIYAA OMN DAMEE FINFINNEE; SIYAASA OPDO/DR. ABIY-HOJII XAWALWWAALLOOTAAFI KUFAATII ISAANII TOKKO TOKKO.

1. OMN Miidiyaa sirna Eebbaa OMN sadaasa 5 ilaalchisamee ibsa laatamuuf miidiyaa biyya xoophiyaa keessaa Raadiyoo, FM fi TV dabalatee xalayaa dhaabbata miidiyaa 62 f xalayaa ergamee ture. Waamichi kunis Ililliii International Hotel’tti qophaa’ee ture. Haata’u malee miidiyaan tole jedhee waamichicha fudhate Raadiyoo Sagalee Jarman (Dcohefeelee) qofadha. Kana jechuun #Mootummaan OMN gara biyyaatti haa afeeruyyuu malee hariiroo tokkollee waliin uummachuuf akka fedhii hinqabne kan muldhisudha.

2. Fedhii qabaachuu qofa miti; miidiyaaleen dhuunfaa 59 ta’an akka irratti hinhimraanneefillee Mootummaan waan ajaja dabarse fakkaata. Haala kanaan erga guyyaan sun ga’ee booda galma milineemiiyyuu dhorkachuu waan oolan hinfakkaatu. JSM akka waan Oromiyaan bilisoomtee gaazexeessitoota geggeessee Istuudiyoo biyya diyaasfooraa cufaa jirra jedhee dhaadataa jira. Wayyaaneen ammoo erga Istuudiyoo biyya alaa cufsiiftee booda, JSM ammoo erga harka laaachistee gara biyyaatti galchitee booda, ”CIQILEEKEE DHUNGADHU’ jettee ‘Zeeroodhaan baayyistee yoo barbaadde maallaqa walitti qabatte sana asuma taa’iiti nyaadhu ittiin jechuunshee hin oolu.

3. Jarri warri HR 128 qopheessan #Lammaaf Dr. Abiy f ‘Red carbet’-kan mootiin irra adeemu qopheessaa jiru. kana jechuun HR 128 du’eera jechaadha. Kan hafe silaa OMN ture. OMN Zeeroodhaan baayyisanii harka maranii biyyatti galchuun ajjeesaniiru. Dr. Abiy dhiirri haatisaa deesse isa namni waggaa 4 guutuu leenca teenna, goota teenna, hayyuu teenna…jecha ba’e haasa daqiiqaa tokkoottiin dachee ishee nyaachise. Kana #Taajjaabbiin GOOTUMMAA SIYAASAA jedhee waama.

5. Kana booda Miidiyaan aktiivistii keessanii harka Diinaa jira. Maallaqi keessan akkaauntii banattanis harka mootummaa jira. Akka isa biyya alaa warri mootummaarraa “Welfare’ nyaatu kaashii isiniif laatanii jennaan, akka barbaaddan gootan sana miti. Amma Baankiitu isin to’ata; maqaan warra gumaachuus harka mootummaa keessa jira. Har’aaf waan Oromiyaan bilisoomte isinitti fakkaateera; bor garuu #Mandheekeessanitti deebitanii galtu. Gootummaan walduukaa qabsaa’anii walduukaa harka laachuu miti; isin garuu, gaafa mormitan mormitanii gaafa harka laattan walduukaa harka laattani.

Shame..shame..shame..shame…shame..shame…

Beekan G Erena, Adoolessa, 22, 2018

To Amhara & Oromo activists on social media, calm down. At this time we cannot afford the usual bickering. The country has become too fragile and the situation too combustive to engage in the usual debates. Every word that is uttered could not only cost lives but could lead to uncontrollable conflict.
Jawar Mohammed