Qophii Addaa OBS – Geggeessaa W/K/W/W kan ta’an Luba Dr. Bantii Ujuluu Waliin

Qophii Addaa OBS – Geggeessaa W/K/W/W kan ta’an Luba Dr. Bantii Ujuluu Waliin

Qophii Addaa OBS – Geggeessaa W/K/W/W kan ta’an Luba Dr. Bantii Ujuluu Waliin. Viidiyoo dhaggeeffatamuu qabudha. Dhaggeeffadheen xumure. Yoo Oromoo taate dhaggeeffadhu. Kan amantiifi gandummaan sammuu sijaamse hindhaggeeffatiin. Gaazexeessaa #OBS kun galata nubiraa qaba!