Qophii Addaa: Marii dhimma Natoo deggersa Oromiyaa qophaa’aa jiru ilaalchisee godhame

Qophii Addaa: Marii dhimma Natoo deggersa Oromiyaa qophaa’aa jiru ilaalchisee godhame

Jaal Daawud Ibsaa fi Jaal

Battee Urgeessaa

har’a waajjira komishinii poolisii Oromiyaa deemuun haala hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti daba raawwataa jiru, manni murtii hidhamaa hiikee poolisiin akka hin baane godhu kana ilaalchisuun gaafataa oolan.

Kana arganii akka waan Jaal Daawud hidhamaniifi qorannoon irratti geggeeffamuu eegaleetti hololan.


Oduu Addaa!
URJII Media

Mudde 16/2020

“Hayyuu dureen ABO, Jaal Daawud Ibsaa fi Itti gaafatamaan quunnamtii hawaasaa ABO, Jaal Battee Urgeessaa qaamaan waajjira Komishinii Poolisii Oromiyaatti argamuun dhimma hidhamuu hooggantootaa fi miseensota ABO gaafatan. Komishinichi dhimmicha qoratee furmaata akka kennu akeekus dabballootni PP olola sobaa gaggeessaa jiru. ABO Shanee kan jedhamu akka hin jirre irra deddeebbiin itti himamus gurra dhagahan sanaan oduu faallaa facaasaa jiran. Akka Komishiniin Poolisii Oromiyaa qorannoo yakkaa HD ABO, Jaal Daawud Ibsaa fi Jaal Battee Urgeessaa irratti eegaletti facaasaa jiran. Dhugaan ture hooggantootni kunneen yakka hooggantoota dhaabaa biroo irratti raawwatamu komishiniin Poolisii Oromiyaa akka dhaabu gaafatan. Haal duree malee mana hidhaatii akka gad lakkifamanis qaamaan argamuun gaafatanii jiran”


Odeessi kun dogoggora, HD-ABO J/Daawud fi Ani dhimma hidhamtoota manni murtii gad-lakkisee, Poolisiin Oromiyaa qabatee taa’unii ilaalchisee, Waajjira Komishinii Poolisii
Oromiyaa waliin haasofnee jirra.
Jaal 

Battee Urgeessaa

eliminating one another to sleep on the power never ever works in Ethiopia. Abiy is the product of his predecessors, can’t be the progressive leader. Jaal Battee Urgeessaa duubbii seenaa qabeessa dabarsite ulfaadhu!!
 

ONN: Qophii Addaa Mudde 15

1 Comment

  1. Stop playing the blame card and step down you crooked colonel Abiy and amhara should be punished soon. Victory for Sudan!

Comments are closed.