QOPHII ADDAA FI DHAAMSA RSWO DHAGEEFFADHAA ODUU

RSWO – Adooleessa, 16- 2017- ODUU, QOPHII ADDAA FI DHAAMSA RSWO DHAGEEFFADHAA
ODUU

Kafaltii gibiraa humnaan olii daldaltoota oromoo irratti mootummaa koloneeffataa wayyaaneen murame balaaleffatuuf hiriirri mormii magaalota oromiyaa garaa garaa keessatti eegalee ture ammas jabaate itti fufuun

Godina qellem wallaggaa aanaa sayyoo magaalaa danbidoolloo keessatti kafaltiin gibiraa daldaltoota oromoo irratti murame gurraan dhagayuufu kan nama suukanneessu ta’uu,

Aanota godina shawaa lixaa kan akka aanaa jaalduu fi dandii keessatti warraaqsi mormii kafaltii gibiraatiin bakkoota garagaraatti eegalee jiru ni baballata sodaa jedhuun kabinoonnii fi ergamtoonni wayyaanee sadarkaa aanaa irraa hanaga araddaaleetti hawaasa keessa faca’uu,

QOPHII ADDAA: gaafiif deebii Nageessaa Oddoo Duubee waliin goone – kutaa 1ffaa
DHAAMSA RSWO – Haala qabsoo oromoo irratti fuulleeffatu