Qondaaltonni TPLF Isaayyaas Afawarqii dhimma Itoophiyaa keessa harka galfachuu balaaleeffatan

Qondaaltonni TPLF Isaayyaas Afawarqii dhimma Itoophiyaa keessa harka galfachuu balaaleeffatan

Tibba kana pirezidaantiin Eertiraa Isaayaas Afawarqii TV biyyoolesaa wajjin af-gaaffii taasisaaniin dhimmi daangaa Itiyoo-Eertiraa akka hin goolabamneef TPLF gufuu ta’eera jedhanii dubbatanii turan.

(bbcafaanoromoooduu)–Pirezidaantichi waa’ee Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa ilaalchisuun af-gaaffii taasisan keessattis, hariiroo biyyoota lamanii ilaalchisuun akka dubbatanitti,’ Dhimma daangaa fi Baadimmeetti qofa otoo hin daangeffamiin jijjirama Itoophiyaa keessa jiru humna keenya guutuudhaan deeggarraa’ jedhanii turan.

Pirezedant Isaayaas ‘Dhimmi Itoophiyaa harka maranneetuma kan ilaallu miti’ jechuudhaan dubbachuunsaanii, qondaaltotaa fi qabsaa’ota TPLF hedduu hin gammachiifne.

‘Dhimma biyyaa keenya keessa seenani’ jechuun pirezedaanticha qeeqaniiru.

Ministirri Hajaa Alaa Itoophiyaa duraanii obboo Siyyum Masfin fi Pirezidantiin naannoo Tigiraay duraanii Obbo Tsaggaayi Barihee waltajjii ayyaaneffannaa Sadaasa 11 irratti argamuun pirezedaanticha ifatti qeeqan.

Obbo Tsaggaayi torban darbe magaalaa Maayi Tsabiriitti akka dubbatanitti, Pirezidant Isaayyaas ‘dhimma Itoophiyaa gidduu harka yoo seensise harkasaa cabsuu malee waan fidu hin qabu,’ jedhan.

‘Kuni dhimma biyya keessaa Itoophiyaati, Pirezedaant Isaayyaas hin illaallatu’ kan jedhan obbo Tsaggaayi, ”Lammileen Itoophiyaafi mootummaan Itoophiyaa kan mormuu qabu,’ jedhanii dubbatan.

Obbo Tsaggaaayi Barihee

‘Biyya keenya diiguudhaaf kana raawwataa jira’ jechuudhaan kan himatan yoo ta’u, ‘Yeroo lamaaf sadii itti haa yaadani jechuun akeekkachiisaniiru.

Guyyaa kaleessaa (Dilbata) magaalaa Aksumitti guyyaa hundeeffama TPLF ganna 45ffaan kabajameerratti argamuudhaan obbo Siyyum Masfin haasaa isaanii keessatti qeeqa jabduu dhageessisan.

‘Isaayyaas Afawarqiin Wayyaanee fi heera Wayyaaneen ijaartee nan diiga,’ jechuun salphina jedhu.

‘Heera kana diiguuf kan dhufu jiraannaan inni Mosoloniidha. Hitilari,’ jechuudhaan qeeqa jabduu dhiyeessan.

Itti dabaluudhaaniis, ‘Isaayyaas uummata Eertiraa harka walakkaa bittimsee ka’ee, biyyatti otoo bulchuu hin dandeenye Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaatti nageenyaafi misoomaa fiduu hin danda’u,’ jedhaniiru.

Uummanni Eertiraa akkuma lammileen Itoophiyaan gochaa jiran Isaayyaas ‘jalqabarratti dhimma biyya keessa furuu qabu’ jechuun obboo dhaamsaa obbo Isaayyaasiif dabarsan.

Sana booda mootummaan tokko kan biroo keessa otoo harka hin seensifatiin hojjachuu dandeenyaa jedhan obbo Siyyuum.

Amma dura dura waajirri TPLF dhimmicharratti ibsa kennu akka hin qabne BBCtti himee ture.