Qondaaltonni ABO olaanoo shan to’annoo jala oolan

Qondaaltonni ABO olaanoo shan to’annoo jala oolan

Miseensota koree hojii raawwachiiftuu dabalatee hoggantoonni ABO sagal hidhamusaanii dubbi himaan ABO BBC’tti himan.

(bbcafaanoromoo)—Dubbii himaan ABO Obbo Toleearaa Adabaa, manni hoggantoota kanneenii har’a ganamaa qabee poolisotaan marfamee erga sakatta’ameen booda hoggantoonni fi namoonni waliin turan kan biroollee mana hidhaatti geeffamuu isaanii dubbatan.

Hoggantoota dabalatee namoonni sagal buufata poolisii ‘Sostanyaa’ jedhamu kan Finfinnneetti argamuutti geeffamuu isaanii himan.

Miseensota koree raawwachiiftuu keessaa kan hidhaman, Abdii Raggaasaafi Mikaa’el Booran, miseensi gumii sabaa tokko Kennasaa Ayyaanaa, gorsaa olaanaa diinagdee kan ta’an Yaaddii Abdulshakuur, Dr Shuggux Galataa, gorsaa olaanaa dippiloomaasii fi konkolaachiftoota lamaafi eegdonni lama warra qabamanii hidhaman sagal keessatti argamu jedhan obbo Toleeraan.

”Sababiin hidhaa isaanii maal akka tahe baru hin dandeenye. Erga marfamanii kaasees isaan quunnamuu hin dandeenyee,” jechuun haala ture himu.

”Har’a ganamaa qabee ajaja mana murtiitiin alatti mana isaanii seenanii sakatta’aa turan,” jedhan.

Hoggantoonni ABO manni isaanii sakatta’amaa tures Finfinnee naannoo Kaarraa Qoree jedhamu walumaan akka jiraatanis dubbi himaan kun BBC’tti himaniiru.

Humni nageenyaa hogganoota olaanoo ABO sakattaa’aa turanii, boodarra mana hidhaa dhaqatan eenyu akka tahan adda hin baasne jedhan.

”Qondaaltonni dhaabbichaa yeroo adda addaatti qabaman filannoo dhufu irratti dorgomu jedhamanii warra shakkamani dha jennee yaanna,” jedhu Obbo Toleeraan.

Dhimma kana gama mootummaan mirkaneessuuf Koomishinii Poolisii magaalaa Finfinneetti bilbillus, bilbilli waan hinkaaneef nuuf hinmilkoofne.

Torba tokko dura ABO’n ibsa baaseen miseensonni koo 350 tahan naannawa Finfinnee fi godinaalee Oromiyaa gara garaa jumlaadhaan hidhamaa jiru jedhee ture.


Hanga Tokkichi Akka Kitilaa Jawar Mohammed fi Qeerroon Oromoo Jiran Qabsoon Ummata Oromoo Galma Dhugaa Numa Hin Hanqanne!