#Qondaalota ABO Qajeelcha Poolisii Mojoo Jiran Irratti Yaaliin Halkan Baasanii Dhabamsiisuu Irratti Gaggeeffamutuu Dhagahame.

#Qondaalota ABO Qajeelcha Poolisii Mojoo Jiran Irratti Yaaliin Halkan Baasanii Dhabamsiisuu Irratti Gaggeeffamutuu Dhagahame.
 
Akka maddi qaamaan arge odeessa baasetti, Qondaalonni ABO Jaal. Lammii Beenyaa fi Jaal. Dawit Abdeta. Kiibxata darbe gaafa Bitootessa 2, 2021 Halkan Keessa local time 5:00 pm/11:00pm tti bakka ciisichaatii baasuug yeroo jedhanitti hidhamaan irratti dammaquun sagalee dhageessifnaan dhiisanii deeman jedhu.
 
Akka maddi kun dabaluun ifa godhetti, ergasii as kohatti baasuun namni tokkollee akka hin dubbifne godhaniru, maatiin nyaata yeroo fiduufillee halaalaarratti Poolieiin irraa fuudhee ari’a. Haalli jaallan kunneen keessa jiran akkaan ulfaataa dha, Ummanni keessaa fi alan,akka,sagalee ta’uuf taasisaa jechuun ergaa isaa dhaammateera.
 
Guutummaa Goloolee Oromiyaa keessatti Halkan nama baasanii ajjeesanii bosonatti darbuun waraabessi nyaatee maatiin reefgas argee awwaalachuu akka dhabe gabaasaa turuun ni yaadatama.
Waan ya’eef, “Ija jirtutti Qoricha naqan” Ummanni keenya keessaa fi alaan,jirtan Sagalee ta’uufiin jaallan kanneenii fi hidhamaa haqa dhabee dararamaa jiru cufaa bira dhaabbadhaan dhaamsa yerooti!


ኦነግና ኦፌኮ ካልተሳተፉ በአዲስ አበባና በኦሮሚያ የሚያመጡት አደጋ!/ ህዝብ ያደመቀው መንግስት ያደበዘዘው አድዋ |ፍሬ ከናፍር ||ክፍል 1