Qondaalota ABO Manni Murtii biliisa isaan baasuus, poolisiin ajaja mana murtii diduudhaan ammas akkuma hidhetti jira

Qondaalota ABO Manni Murtii biliisa isaan baasuus, poolisiin ajaja mana murtii diduudhaan ammas akkuma hidhetti jira.

Qondaalota Adda Biliisummaa Oromoo kan ta’an, Obbo Lammii Beenyaafi Daawit Abdataa manni murtii walii galaa Oromiyaa biliisa isaan baasuus, Koomishiiniin poolisii Oromiyaa ajaja mana murtii diduudhaan, Naannoo Finfinneerraa fageessee, Godina Shawaa Bahaa Magaalaa Moojiitti isaan hidhee jiraachuu Abukaatoon isaanii Obbo Guddannee Fiqaaduu OMN-tti himan. Gurmuu Abukaatottaa keessaa namni tokko Magaalaa Moojootti imaluudhaan, isaan dubbisuuf yoo yaalu, Poolisiin magaalichaa hidhamtoota kana waliin wal quunnamuu akka ittise nuuf himanii, sababa ittifamaniif yeroo gaafatamanittis, Koomishiinerri, abukaattoos ta’u maatii dabalatee, nama kam waliin akka isaan wal hin quunnamsiifne jechuun, ajaja waliin adaraa achi isaan tursiisuu, akka itti himame dubbatu. Baldhinasaa oduu idilee keenya keessatti isiniif dhiheessina.


“የጃዋር ሜንጫ”፤ ጃዋር ስለለማ፣ ዐቢይና ብርሃኑ | ETHIO FORUM


#Ethiopia: Samantha Power, Former #US Ambassador to the #UN and President Biden’s #USAID Administrator Nominee, speaks of #Oromo opposition leaders on hunger strike including Bekele Gerba and Jawar Mohammed.
Verbatim: Date – February 18/2021.
“Day 23 of a hunger strike for detained Oromo opposition leaders, including Bekele Gerba. Their treatment by the Ethiopian government is exacerbating a serious crisis, especially as their health deteriorates. Critical for govt to change course before it is too late.”
 

”Hayyu dureen kan jedhan ”Filannicharratti hirmaachuf danqamnee jirra, sochii kamiyyuu gochuu hindandeenyu, kaadhimamtoota galmeessuu hindandeenyu, yeroon murtaa’ee kenname dhumachaa jira, Hooggantoonni fi miseensonni keenya hidhaa jiru, waajjiraalen keenya cufamanii jiru, filannoorratti hirmaachuf karaan hundi nutti cufamee jira’ kan jedhudha.
-Kanaan ala murteen dhumaa filannoorratti hirmaachuu dhabuu kan ibsamu hooggansi dhaabichaa taa’ee mari’atee ibsa erga irratti baasee booda.
 
-Hayyu Dureenis kan jedhan rakkoo hedduun akka jirudha malee jala muranii filannoorratti hin hirmaannu’ hinjenne. Otoo kuni hinjedhamim Miidiyaalen maalif akka wal harkaa fuudhanii ”ABO filannoo keessaa ba’eera” jechuun hafarsan naaf hingalu! Sirriis miti, murtiinis irratti hindabarre!”
-Ob. Battee Urgeessaa dubbii himaa ABO!-