Qondaalaa-Kun hiriira guyyaa lammaffaa Godina Oromiyaa adda addaa

Qondaalaa-Kun hiriira guyyaa lammaffaa Godina Oromiyaa adda addaa Keessatti

Qondaalaa-Kun hiriira guyyaa lammaffaa Godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Qondaalaa keessatti har’as gaggeeffame.

 

Magaala Wolisoo keessati mormii gudaan akka adeema jiru oddeeffanoon na gahe ni mullisa. Poolisooni magaala Wolisoos karaa nagaaf seeran tasgabeessaa jiru fakkaata.

kutaatu snayii Leenca naaf jiraadhu haadha Gootaa ???

Kun hiriira

Gudar-Halli har’a Gudaritt ta’e daran nama boonsa. Qerroon Gudar osoo dhaadanno isaa dhageesisu lammi keenya sumalee irraa buqqa’aniif mallaqqa walitti qaba turaniruu.