BIYYAAF SABAA mitii QILLEENSINUU hin BILISOOMNE, . SILAA DHUGAA ta’ee, OMN akuma midiya EBC hula hunda seenee dhugaa jirtu waraabee UUMMATAAF gahaa ture.

BIYYAAF SABAA mitii QILLEENSINUU hin BILISOOMNE, . SILAA DHUGAA ta’ee, OMN akuma midiya EBC hula hunda seenee dhugaa jirtu waraabee UUMMATAAF gahaa ture.
Garuu immo WALGAHII biyyatti keessatti CABA OROMOO irrattii mari’atuun kutaa kutaa dabarsaa jiran hundi isaa bakka MIDAAYAALEEN akka VOA, BBC, ONN, OMN hin jirretti.,
Kanaaf WARRII DHUUNFAAN BILISOOMTAN BAGA BILISUMMAA argitan isiinin jechaa , uummata haqa isaa dhabeef falma keenya miidhamtoota ilmaan oromoo kutaa kam keessattu argaman waliin qabsoon itti fufa.
INJIFANNOON KAN UUMMATA OROMOTI

Mohammednur Guye


INUMAAYYUU DOKMANTARIIN GUDDAAN WBO ilaalchisee vidiyoon hojjatamee jiruu fii akka UUMMATA OROMOO wal nyaachisuuf deemamu dursanii nuuf himaa jiru.
Birhaanuu jullaa………
OPDON yoomillee sammuu diinnii hidhee nutti gadi lakkise irraa hin jijiramtu.


Absolutely right Dr. Solomon Ungashe

Déjà vu

When Dr. Merera Guddina was put behind bars, some of my Tegaru friends defended the arrest saying “nobody is above the law.” They used the same argument when Bekele Gerba and many others were arrested.

I am witnessing the same argument today. ODP supporters, and particularly those recruited from Oromo diaspora recently, are using the same argument defending the arrest of Chaltu Takkele Abetu and many others like her all over Oromia. This makes me wonder if these activists were really defending human rights during the TPLF era or just did not like the fact that Getachew Aseffa spoke Tigrigna. What makes Afaan Oromo speaking Getachew Assefa good and Tigrigna speaking one bad?


#Hoolaa Dhaggeeffadha!kanatu biyya Bulcha…. Maali jedhi Jeneeraal #Biraanuu_Julaa waa’ee WBO’n Wallagaa paarlaamaa Itoophiyaatti #Gowwaa kun? ktktktktkt

What  ignorant is the so called general under the EPRDF mafia!


“Waraanni ABO wallagga keessa socho’u gaafa galu, uummanni yaa’ee simate, kabajaan sangaa qalee nyaachise, sangaan dhumnaan hoolaa qalaa jedhee dirqisiifnaan uummanni hoolaa qaleefii nyaachise, hoolaan dhumnaan hindaaqqoo qalaa jedhee dirqisiisee jennaan uummanni hindaaqqoo qalee nyaachise, hindaaqqoon dhumnaan waan qabdan fidaa jedhee dirqisiisuun uummata ajjeesuu fi saamuu jalqabe jedhe” 

Jeneraal Birhaanuu Juulaa, I/A muummee ajajaa waraana waliigalaa Itoophiyaa, paarlaamaa fuulduratti wanti isaan waa’ee WBO dubbatan kun hunda dura uummata Oromoof, itti aansuunis Qeerroo fi Qarreef tuffii qaban kan agarsiisu fi aantummaan Oromoo xiqqoon tokkollee akka isaan keessa hin jirre kan mulisu dha. Utuu galeefii, isaanumayyuu hacuuccaa wayyaanee fi ergamaa Saamooraa Yuufus ta’uu jalaa baasee aangoo kanaan kan isaan gahe qabsoo saba kanaati, keessattuu Qeerroo fi Qarree WBO isaan itti ga’isan kana. Yaa Jeneraal, dubbiini siyaasaa akka qaba, akkuma namatti dhufetti hin dubbatan. 

ABOn mootummaa ADWUI waliin hojjachuuf waliigalteen irra geenye qaama mootummaatiin danqameera, rakkoon mudachaa jira, waraanni narratti banameera jedhee himataa jira. Mootummaanis ibsa baasaa tureen ABOn akkaataa waliigalteetiin deemuu hin dandeenye, kanaaf iddoo hedduutti nagaan boora’eera, olaantummaa seeraa kabajichiisuuf tarkaanfiin fudhadha jedhaa ture. Kun rakkoo wal dhabdee siyaasaati malee rakkoo garaa miti.

Rakkoon rakkoo garaa utuu hin taane rakkoo siyaasaa akka ta’e uummanni Oromoos ta’e uummanni Itoophiyaa dur baree fixe. Jeneraal Biraanuun Eenyuun gowwomsuuf akkasitti paarlaamaa fuulduratti soba adii kana soba jamaa? Uummanni Oromoo shiftaa fi saamtota qallabuun aadaa isaa miti, dirqamee sodaatees horii itti hinqalu. Wallagga keessa kan jirus kanuma. egaa gadheen akkuma ishee nama setti.kana waggaa 27 ol wayyaanee waliin uummata oromoo saame saamsisaa tureef jiru wbo utuu hintaane Biraanuuf fakkaatoota akka isaa akka ta’ee uummanni oromoo sirriitti beeka.

Maqaa Olaantummaa seeraa kabajichiisuu fi nageenya mirkaneessuutiin Oromoo akka sabaatti salphisuu fi xiqqeessuun, qabsaa’ota saba kanaa tuffachuu fi shiftaa fi saamtotatti fakkeessuun maqaa balleessuun tooftaa wayyaaneen kaleessa ittiin hojjachaa turtee fi ittiin kisaarte dha
Qajeelaa.