Qiliinxoo Dararaa hamtuu kessaa jira hidhaaman gubaate jedhu!

#Qiliinxoo_Dararaa_hamtuu_kessaa_jira_hidhaaman gubaate jedhu!
Yeroo ammaa manni hiidha qilinxoo gubaacha jira sagaleen dhukaasa hamtuutu jira waqnii umamaa jaallaan kenyaa achii jiraan lubbuu isaani nuf haa bararuu jennaa cittoorraatti fanxoo rakkoorratti rakkoo jechuun isaa akkaana kana biyyaa mootummaan sabaa cunquursu badii isaatu gahe .Sagalee cunqurfaamtoota mana hiidha qiliinxoo irraa !

Dhiiroo Garbii