Qerroo fi Uumaatni oromo hundi :-Hasawwaa Jaalmarroo akka Anaanni fi Dammaami,aahu akka siin darbine hangaa dhumatti Caqqaasa

Qerroo fi Uumaatni oromo hundi Hasawwaa Jaalmarroo akka Anaanni fi Dammaami,aahu akka siin darbine hangaa dhumatti Caqqaasa

Miliyoon Dirribaa (Jaal Kumsaa) ykn Jaal Maroo 
(Kutaa Qaraa )
Video tokko kan haasawa jaal Maroo ti jedhamee share tolfamaa ture caqasee jira. Irra deebi’ee caqasuu yaallaan videoclip kun YouTube irraa remove ta’ee jira.

• Haasawa jaal Maroon loltoota lixa Oromiyaatiif taasisaa ture irraa wantoonni hubadhe kanneen armaan gadii ti.
1. Jaal Maroon hogganaa waraana Lixaa Oromiyaa ta’uu isaa.
2. Haala amma jiruun qabsoo karaa Nagaa Kan hin barbaadnee fi humnaan cabsee masaraa mootummaa too’achuuf Kan murate ta’uu isaa. Keessattuu yo isin Kan galtan taate an kophaa ko hafee bineensa Oromiyaa bilisa baasa jechuun isaa murannoo kana argisiisa.
3. Filannoo bilisaa fi haqa- qabeessi ni gaggeeffama jedhee kan hin amanne ta’uu.
4. Qabsaawonni Kanaan duraa “hiikadhaa hoggaa jedhaman, ajaja hoggansaa fudhachuuf jecha qofa hiikachaa turan. Nu garuu dhaloonni ammaa kan fedhe dhufu hin hiikkannu yaadni jedhu sun ajaja hooggantoota ABO kan Finfinnee jiranii kan hin fudhanne ta’uu ibsee jira.

Jaaal Maroo ( Miliyoon Dirribaa) bara 1996 yeroo inni barataa freshman ture tti 6 kilotti wol beekna. Barattoota 8 bara 1996/2003 gaafa Jan 18, 2004 Nu YUNIVARSITII keessaatti hiriira gaggeessine hidhaman keessaa inni tokko. (Gabaasa EHRCO lakk 8 irratti kan jiru isa.)
… itti fufa


ONN:Gaaffi fi Debi,ii Itti Aanaa HD ABO kan ture Obbo Bultum Biyyoo waliin goone kutaa 2ffaa.Muddee 22/2018