‘Qeesiin’ ORTHODOX’ Kun waan bareedaa dubbate.

‘Qeesiin’ ORTHODOX’ Kun waan bareedaa dubbate. Daqiiqaa 4 qofa waan ta’eef dhaggeeffadhaa!!-Paasterootaaf Sheekota keenyaaf fakkeenyummaa gaariidha!-Kan akka Dr. Marthn Luther King’ fi kan akka Malcolm X.…..???

‘Qeesiin’ ORTHODOX’ Kun waan bareedaa dubbate. Daqiiqaa 4 qofa waan ta’eef dhaggeeffadhaa!!-Paasterootaaf Sheekota keenyaaf fakkeenyummaa gaariidha!-Kan akka Dr. Marthn Luther King’ fi kan akka Malcolm X……

አይ መምህራችን ስለ መንግስት ጉዳይ እንኳን ባይዎራ ይሻላል አንድ ሰው በሀገራችን ላይ ነፃነት ሲጠይቅ ወንድነቱን እስኪረሳ ድረስ ማኮላሸት ነው ብቻ እግዚአብሔር ይጠብቀን መንግስት የለንም እኛ እግዚአብሔር ቸርነት እየኖርን ነው ቃለ ህይዎት ያሰማልን መምህራችን ሳርየም እናመሰግናለን

Owe my brother this government is the most, worst, killer, abusive, ….goverment in ethiopian history. But i am 100% sure when our God start his supernatural miracle they will pay the price for their cruel work.

some comments taken from youtube!


BirmannaaLammii-Kun kaka’umsa Qeerroo Oromoo kan magaalaa JImmaa ti.
Qeerroon Jimmaa ummata keenya jireenya isaanii irraa humni addaa Somaaleen buqqifamaniif gargaarsa walitti qabaa jiru.


“Ummata keenya kambii hamareessa keessati mana kun masfin industry injinarigiiti barii”