Qeerroowwan Danuun Magaalaa Walisoo Keessaa Butamuun

RSWO | Qeerroowwan Danuun Magaalaa Walisoo Keessaa Butamuun Hidhamaafi Ukkaamfamaa Jiraachuu | Dugguuggaan Sanyii Oromoo Walloo’rratti Adeemsifamaa Jiru, Seera-qabeessa Taasifamaa Jiraachuu


Jawar Mohammed maalif Callisee? Lammaan hoo?