QEERROON OROMOO JIRTUU!! Namitin  tuii quftee jirti dubii

QEERROON OROMOO JIRTUU!! Namitin  tuii quftee jirti dubii fida jirti Dubiin kun akkumaa inii jedhu yoo dhugaa ta’e qabeenyi tokko fudhe akka oromiyaa keessa hin bane qeerroon oromoo iji keessa qabeenya namiticha kan irraa haa tatuu ” Galii jenanii erbeen onaaf galtee ” jedhe oromoon

Ummata Ethiopia Amanuun hedduu natti ulfaate. Qabeenyi koo harki guddaan kan jiru lafa oromoo fi ummata kibbaa keessa Ummata kanaan walitti diina taanee jirra Isaaniis akkaan ani hin jaalannee fi jibbaa isaan irraa kan ka’e awwaala haadha koo Arsii keessaa baasisee akkaan Gondar galchees vidiyoo dhihoo bahe tokko irraa argaan jiru Kanaafuu ani amma hangaa dandahametti qabeenya koo ummata kana keessa baasee karaa biyya abbaa koo Gondaritti galfachuun qaba kaan godhuf imoo ummanni kiyya kan Amaaraa akka na cinaa dhaabbattan abdiin qaba.!!!
Jechaanii jira joollee walitti qabee H/Gabrasillaassee 

Rabbii biyya teenya nagayaa haa godhu ummaata akkanatti yaaduu wajjiin Itiyoophiyaa takkatti ijaara jechuun bayyee ulfaatadha.!!!

Via; Moyii Bonii Oromoo


Dhiroo Dubbiin ABNn fi ADP kun akkamii yaa oromoo akkamitti ilaala jirtaan ????
Naannoo Amaaraa motummaan nii qaba moo hin qabu ?????

Kun magalaa Bahaadariti Yeroo Amma Kana Fakkaataa.!!!

Ithoophiiyaan garamii dema jirtii ????
Oromoo woranaa kee jabessi qabadhu waan mana keessa qabdu.!!!