Qeerroon Horro Guduruu guyyaa har’aa akka kanaan irbuu waliif seenuuf jaarsolii biyyaa dabalatee waadaa isaanii bakka

Qeerroon Horro Guduruu guyyaa har’aa akka kanaan irbuu waliif seenuuf jaarsolii biyyaa dabalatee waadaa isaanii bakka Oromoon Maccaa itti waaqa isaa kadhatu ykn irreeffatu ODAA BULLUQITTI haaromsachuuf argamaniiru.

Injifannoon galuun barri isaa amma kanaaf milkayaa waliif galaa waliin galaa jennaan.

I.U.Of

GADAAN GADAA BILISUMMAA TI.
HORAA BULAA!!

Maddi: Dechasa Wirtu


Oromiyaa Jirra!


«Nuti gaaffii qabna. Gaaffiin keenya gaaffii Abbaa Biyyummaa ti!»


Then VS Now!!

Now