Edi Mubarak jecha jiru Qeerroon Harargee Oromummaa & sabboonummaa!

Edi Mubarak jecha jiru Qeerroon Harargee 💪💪💪
Oromummaa & sabboonummaa!


Shirri Wayyaaneen dhalattoota sablammii biroo tokko tokko fayyadamtee Jimmaan gooluuf qindeeffatte tumsa Qeerroo Jimmaa fi Polisa Oromiyaatiin fashalee jira. Hanga ammaatti namoonni ergama kana fudhatanii goolii uumaa turan jedhaman182 toyannoo polisii jala oolaniiru. Qeerroo fi Polisni Oromiyaa bakka hundattuu bifa kanaan qindoomnaan shira Oromiyaa irratti xaxamaa jiru kana salphaatti toyatu. Gabaasaan achirraa dhufe akka armaan gadiiti.
===============
“Guyyaa kaleessaa sablammoota biroo Oromoo irratti kakaasuuf shirri shirame maseeneera. Kanneen shira walitti bu’iinsa Oromoo waliin uumuuf qindeessan keessaa:
Abdalla murshid fi mesfin aringo (qindeessa dha jarri kun ergama adda qabu)
Galaye ashawa delala
Elias fikadu
Tilahun getachew
Fasiga getachew
Mokonin shawer bet
Markis mana buna sameen omo
Golorofi ilmaan ishee,
Abrahamifi nama biftisa hinbeekamne tigree ta’anifi wolii gala(182) ta’an to’anna jala oolani jiru,

Warra shira kana keessaa harka qabuu fi yeroof miliqanii barbaadamaa jiran keessaa:
1. Alamayyoo Ayyalee
2. Masfin Orongoo
3. Gollooroo
4. Xigaabuu Ciimoo faa dha.

Ijoolleen keenya shira kana fashalsiisuu keessatti miidhaman:
Yohanis
Beqele
Tsegaye
Andinet
baayetu jiru…..

Akka odeeffannoon jiru ibsutti dhalatoota sablammii Daawroo konkolaataa lama biyya irraa fe’anii magaala Jimmaa galchaniiru jedhama. Kanaafuu ammas qindoominni Qeerroo keenyaa fi Polisa Oromiyaa jabaatee itti fufuun haleellaa abdii kutannaa Wayyaanee kana fashalsuu qabna. Qeerroon keenya warra rakkoon deemu kana qabee polisatti kennuu malee tarkaanfii humnaa akka irratti hin fudhanne wal gorsina. Polisni ammoo jara kana erga toyatee booda eenyu akka jara ergee fi maaliin akka gowwoomfaman qoratee ummataaf akka gabaasu eegama.”

Via:Yaya Beshir