Qeerroon godina Baalee Magaalaa Ginniir Uummataa keenya Beenishangul Gumuuz irraa buqqa’aniif kan oolu gumaacha fe’anii garasitti imalaa jiran.

Above Single Post

Qeerroon godina Baalee Magaalaa Ginniir Uummataa keenya Beenishangul Gumuuz irraa buqqa’aniif kan oolu gumaacha fe’anii garasitti imalaa jiran. Nagayan Dhaaqa obboleyan keenya

Galatoomaa jenneerra!!

Shamshadin Taha

Below Single Post