Qeerroon Bilisummaa Oromoo fi Hayyu Dureen ABO har’a haala mootummaa ce’umsaa Oromiyaarratti marii gabaabaa taasisaniiru.

Qeerroon Bilisummaa Oromoo fi Hayyu Dureen ABO har’a haala mootummaa ce’umsaa Oromiyaarratti marii gabaabaa taasisaniiru.
 
#Kaayyoo ABO Dhaloonni Dhiigaa fi Lafeen Ijaaree Asiin Gahe Dhaloota Har’aattuu Galiin Gaha!
Mootummaa Ceehumsaa Biyyoolessaa Oromiyaa ABOn Lammiilee Oromiyaa Baraaruuf Labse, Lammiilee Oromiyaatiin Milkaaya


“Ati Irbuu Hin Nyaanne!”
#Hoogansi ABO Irbuu Hin Nyaanne! Mootummaa Cehumsaa Biyyoolessaa Naannoo Oromiyaa Nagaha Waaraa fi Tasgabhii Sabatiinsa Qabu Argamsiisuuf Labse!
 


Bilxiginnaan Hojii manaa nuuf baasuu osoontaane akkanatti nuutu hoj_manee isaaniif tolchuu qaba.


Qeerroon Bilisummaa Oromoo fi Hayyu Dureen ABO har’a haala mootummaa ce’umsaa Oromiyaarratti marii gabaabaa taasisaniiru.

 
Mohammed Hassen Wako

Gantuun gaafa sabni gaddu diina waliin dhiichifti. Akka Oromoo fi nama Namummaan itti dhaga’amee Lammiif hadooduutti gadda keessa jirra. Kaleessaa guyyaa hanga galgalaa tti Dargaggoota torba dhabne. Naqamamtee, Machaaraa fi Awwadaayitti. Warri ergama diinaa fudhattee Hiltonii babbaatu Jabeessaa Gabbisaa fi Oliiqaa Boruu Alamganaa dhaquun Caasaa ABOtti Afaan faajjii uumuun isin waliin marii gaggeessinee warra mana hidhaa Sabbataa-Daalattii jirus dubbifna jedhani. Ofii hiisisanii ofumaa dubbisuun cubbuu kaleessa hojjeetaniif Beenyaa hin ta’u. Kaaf Qeerroon Bilisummaa Oromoo Naannoo sana jirtan hordoffii akka cimsitan dhaamna.
Just share it

Jiidhaa Leellisaa – Wal – fi Yeedaloo – Oromo Music 2020 [Official Video]