Qeerroon alaabaa kana qabatee jijjirama kana fidee malee erbee OPDO fi nafxanyaa baate miti.

Qeerroon alaabaa kana qabatee jijjirama kana fidee malee erbee OPDO fi nafxanyaa baate miti.

Bu’aa Alaabaa kanaan aangootti baatee alaabaa kana balleessu hin dandeessu.#Alaabaan_kun_akkkuma ol sibaase gad #sibuusu_akka danda’u beeki.

Fekadu Fayisa

OLF for life!!


የጃዋር ጉዳት የመላው ኦሮሞ ጉዳት ነው ::ጃል መሮ በአንድ ወቅት የተናገረው