Goota Oromoo Addisuu Bullaallaa, Qeerroon afaan bineensaa keessaa fuute!

Goota Oromoo Addisuu Bullaallaa, Qeerroon afaan bineensaa keessaa fuute! Baga gammanne baga gammaddan!

 

Suuraa hoggantoota KFO erga manaa hidhaatii bahanii booda kaafame


ESAT Eletawi Feb 13, 2018 | Special News Ethiopia


Leenca Haqaaf jiraatte; jabaadhu; qabsoon durakee jiru isa ati dabarsitee gadi hinta’u! Ati mana hidhaa turtus dhugaankee Oromiyaa mararratti margeera. Qabsaa’onni karaa hundaanuu sicaalan hedduun mana hidhaatti akka hafan atis numa beekta; sabnis haabeeku; siin ammoo fayyaakee bira Waaqayyo nuuf haagoru!!