Qeerroofi Qarreen Oromoo 14, Bakka Tokkotti Ajjeefamuu.

Qeerroofi Qarreen Oromoo 14, Bakka Tokkotti Ajjeefamuu

Ajjeechaa Qeerroofi Qarree Oromoo 14 irratti guyyaa kaleessaa, RIXn raawwatame | Konyaa Qeellem, Ona Sayyoo | Marii Ajajaa WBO Konyaa G/g, Jaal Sanyii Nagaasaa waliin taasifne | RSWO – Eebila 5, 2020