Qeerroofi Qarreen Naannawa Finfinneetti Argaman Bifa Kanaan Dhaddacha

Qeerroofi Qarreen Naannawa Finfinneetti Argaman Bifa Kanaan Dhaddacha Har’aa Irratti Argamanii” Nutis Hidha Keessa jirra Ergaa Jettu Dabarfachaa Oolan”!

Dhaddachi mana murtii eegaleera.
Qeerroo Fi Namoota Baa’yetu Haga Galmi Guututti Irratti Argame. Waan
Gaarii Nuhaa dhageessisuu.

Team oromia was live.


Boontuu Baqqalaa Garbaa Waayee Abbaa Isiiti fi Waayee Jawar Muhammad Waan Garaa Nama Nyaatu Dubbatte