Qeerroo, Qarree, Abbootii Fardaa…hundi isaanii bara ukkaamsaa san keessa kan darban qabsoo hadhooftuudhaan.

Qeerroo, Qarree, Abbootii Fardaa…hundi isaanii bara ukkaamsaa san keessa kan darban qabsoo hadhooftuudhaan. Simannaan ABO fi hoggansa ABOf har’a godhanis kuna ragaa baha.
Akka dhaaba keessan simattan, nagaan Waaqaa isin haa simatu!!
Dhábasá Wakjira Gemelal 

colours that hold special meaning for Oromo

Simannaan qormaata; hogganooti ABO qormaata ummati keenya Fantaallee isaanifi dhiheesse akka agariitti hojjatanii darban. Aadaa umamtichaan mul’achuun fakeenya waltaínsaa ti. “Oromoof qabsoofta taanaan Oromoo ta’i; Oromoo fakkaadhu!!”
via: Dhábasá Wakjira Gemelal