Qeerroo Oromoo kun daba ittiin si ajjeesuuf tilmaamame ta’uu dursitee akka beekti naaf gala! Namni qophii nafxanyaa kana hin hubatintu mana taa’ee du’a eeggata!

Qeerroo Oromoo kun daba ittiin si ajjeesuuf tilmaamame ta’uu dursitee akka beekti naaf gala! Namni qophii nafxanyaa kana hin hubatintu mana taa’ee du’a eeggata!
 
Carraan Dargaggoon fi shamarree Oromoo qabdan tokkoo lama qofa! Tokko balaa isinitti aggaamame fi sibaleessaa jiru falmachuun falmachuu, hidhachuu, lammaffaan mana ciisanii tokko tokkoon akka hoolatii qalamuu! Kan ati filattu sumatu beeka! Kan qoohaahaa jiraniif si balleessuuf! Ifatti seeraan tumatanii sitti duuluuf ka’aniiru! Atihoo??

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.