Ibsa haala yeroo irratti qeerroo Oromoo irraa kenname

Ibsa haala yeroo irratti qeerroo Oromoo irraa kenname

INJIFANNOO DHIIGAN DHUFE DHIIGAN EEGGANNA

Qeerron Oromoo haala yeroo ammaa irratti ibsa armaan gadii baafannee jirra
1). Qeerron Oromoo injifannoo wareega qaalii itti kaffaluun asiin geenye dhiiga keenyan ni kabachiifanna.
2).ESAT diina uummataa fi qeerroo Oromooti.
3). Gochaa walitti bu’iinsa sabaa fi sablammoota giddutti miidiyaan #ESAT fi Ginbot 7 qindeessudhaan lubbuu lammiilee qulqulluu galaafachuuf raawwachaa jirtu qeerron Oromoo cimsinee ni balaaleffanna.
4). Injifannoon wareega qaalii qabsaa’onni Oromoo kaffalaniin dhufte hololaa fi duula diinni hayyoota, qeerroo fi qabsaa’ota Oromoo irratti gaggeessaa jirtuun duubatti kan deebitu osoon taane daranuu tokkummaan keenya cimuun qabsoon keenya fuulduratti tarkaanfachuun galma ni gaha.
5). Qeerron Oromoo sabaa fi sablammoota biyya keenyaa wajjiin tokkummaan biyya dimokraatoftuu mirgi saboota hundaa keessatti kabajamee saboonni hundi walqixxummaan keessa jiraatan ni ijaarranna.
6). Qaamota badii sabaa fi sablammoota biyya keenyaa amantii fi sabummaan walnyaachisuuf hojjachaa jiran cimsinee ni balaaleffanna. Qaamota gochaa akkanaa irratti bobba’an hordofnee seeran akka too’atamaniif cimnee ni hojjanna.
7). Finfinneen lafa Oromoo sabaa fi sablammoonni keessa jiraatan waan taatef Oromiyaa jalatti akka deebitu ni gaafanna.
8). Finfinneen tan Oromooti. Finfinnee irratti qaamni biroo abbaa tahuu hin dandahu. Finfinnee keessaa waggaa 150 guutuu Oromoo buqqisaa waan turaniif mootummaan ilmaan Oromoo Finfinnetti deebi’anii jiraachuu akka dandahaniif lafaa fi mana jireenyaa akka kennuuf qeerron Oromoo cimsinee gaafanna.
9). Mootummaan qaamota maallaqaan , deeggarsa fi karaa adda addaan qaamota jeequmsa biyyattii keesaatti akka uumaniif bobbaasaa jiru, uummata buqqisaa jiru, qeerroo fi uummata Oromoo maqaa balleessaa jiran hordofee seeratti akka dhiheessu ni gaafanna.

Fulbaana 26/ 2018

QEERROO OROMIYAA