Qeerroo fi Qarree: ”Sabboontoota sabaa magaalaa Adaamaa fi Naannoo isheetti argamtaan hundaaf

Qeerroo fi Qarree: ”Sabboontoota sabaa magaalaa Adaamaa fi Naannoo isheetti argamtaan hundaaf.

#Bitootessa 23/3/2019 Boru ganama sa’aa 2:30 irratti Qeerroo fi Qarreen, Sabboontootnii fi quuqqamtootni dhimma Oromoo hundi walitti dhufuun maree dhimma lola daangaa gama Aanaa #Booset fi gama #Karrayyuu_Fantaalleetiin Humni hidhate daangaa ce’uun waraanaa fi weerara daangaa babbal’ifachuuf gargaarsa gochuu waan jiruum namni kamuu akka irratti hirmaattan waamicha Oromummaa siniif goona.
Akkuma namuu quba qabu qaamni hidhatee fi humni qindaa’aa saba Amahaaraa fi Argobbaa ummata Oromoo irratti duula weerara daangaa erga banee guyyaa afur darbeera.Gama Mootummaa Orlmiyaa fi qaama ilaallatuu ummata keenyaaf qaamni gargaarsa tokko godhe waan hin jirreef boru walitti dhufnee #Qeerroon_Adaamaa erga waliti dhufnee boodaa gara gargaarsa gochuu dandeenyuutti ceenu gamanumaan wal beeksisaa lammiin lammiifi walirraa hin hafnu jechaa waamicha Oromummaa keenya cimsinee siniif goona.”
IUOtiif