Qeerroo dargaggoon Oromoo kun Abbarra Dagabaasa jedhama.

Qeerroo dargaggoon Oromoo kun Abbarra Dagabaasa jedhama. #Qeerroo__dargaggoon Oromoo kun #Abbarra_Dagabaasa jedhama. Gidduugaleessa Oromiyaa Lixa Shagar Aanaa #Caaliyaatti dhalatee gudaate. Akkummaa suuraa irratti argitan kana Abarraa Dagabaasaa bara 1992 mormii bosona baaleef godhameen M/B #Geedoo sadarkaa 2ffaa baracha osoo jiru koronyoo millaa isaa irra rukkutame. lammafas bara 1994 waa’ee jijjiiramuu teessoo Mootummaa Oromiyaa Magaalaa #Finfinnee irraa gara Adaamaatti godhameen walqabatee diddaa Barattootni Oromoo godhan keessatti adda durummaan hirmaachuun mormii osoo geggessuu yeroo 2ffaaf rasaasan rukkutame miilli isaa umurii ijjoollummaan irraa ciite . Ammas Qeerroon kun namaa dantaa uummaata keenyaaf lubbuu ofii kennuuf dubbaatti hin deebineefi murataadha. Murannoon namoota akkasii Qeerroo kumaatama omisheera. Yaa uummata Oromoo wal malee maal qabna nama Uummata isaaf jecha of wareegee qaama isaa kennee bu’aa har’a argame kanaaf qaamaa itti hir’ate kana dhaabbachuun dirqama Oromummaa isinitti haa ta’u. Jaarmiyaaleen siyaasaafi gargaarsaa namoota akkasii bakka isaan jiranitti qaqqabuufi bira dhaabbachuun dirqama!

Adem Misoma


Former Vice president & Late vice president Advisery of Somali reginal state government M.r Abdihakim egale is under house arrest for z last two days !!!!

Ali Samire Sigad