Qeerroo AMBOO Irraa! Waamiicha Hiriira Mormii gaafa 22/12/2011 irraa eegaluun hanga Gaaffiin keenya deebsaa guutuu argatuu Qabsoon Qabsoon keessa itti fufa.

Qeerroo AMBOO Irraa! Waamiicha Hiriira Mormii gaafa 22/12/2011 irraa eegaluun hanga Gaaffiin keenya deebsaa guutuu argatuu Qabsoon Qabsoon keessa itti fufa.

Yeroo amma kan Qeerroon Oromiyaa Tokkummaa keenya jabeeffanne Qabsoo itti fufnu. #Dhaamsa Qeerroon Hararghee Qophaayi?

Qeerroon Shawaa Qophaayi? Qeerroon Baalee Qophaayi? Qeerroon Wallaggaa Qophaayi? Qeerroon Booranaa Qophaayi? Qeerroon Gujii Qophaayi? Qeerroon Iluu Abbaa Booraa Qophaayi?

Qeerroon Oromiyaa hundi Sagalee tokko dhageesisuun qabsoo Bilisummaa Oromiyaa akkuma bara Master Plan Tokkummaa keenya Diina ummata Oromootti argisiisuu qabna. #Dhaadannoo_Hiriiricha guyyaa 22/12/2011 irratti dhageesisuu qabnu keessa muraasni
1, Jawar Mohammed Miidiyyaa ummata Oromoo Oromia Media Network akka bara Master Planiitti akka Oromoo tajaajjilu atattamaan godhuu qaba, Iniis qabsoo Oromootti hatattamaan deebi’uu qaba, ykn akka qabsoo Oromoo keessa harka fudhate ibsuu qaba,

2, Dr Abiy Ahmed Taayyee Danda’aa Addisu Arega Kitessa #Lammaa_Magarsaa hatattamaan Waraana Wallagga Gujii, Hararghee Lixaa Bordoddeettifi Oromiyaa hunda keessatti Ummata Oromoo ajjeessaa’ hidhaa, mana isaa gubaa, Midhaan qotee bulaa Summiin balleessa jiru Hatattamaan dhaabuu qabdan,

3, Afaan Oromoo Afaan Hojii federaalaa atattamaan ta’uu qaba,
4, Oromiyaa keessatti Afaan Amariiffaa Barachuuniis Dubbachuuniis hatattamaan dhaabbachuu qaba,
5, Magaaloonni OPDO Bulchiinsa Oromiyaa jala baafte kan akka Finfinnee, Dirree Dhawaa, Hararii, Jijjigaa….hatattamaan Bulchiinsa Oromiyaa jalatti deebi’uu qabna,
6, Ilmaan Oromoo Maqaa ABO deegarta jadhuun hidhamanii giddiraan hamaan irra ga’aa jiru hatattamaan haalduree tokko malee nu hiikamuu qaban,

7, Mootummaan EPRDF/OPDO kan Abiyiin hoogganamu Waraana Bilisummaa Oromoo irratti waraanni Labse ummata Oromoo irratti labse waan ta’eef hatattamaan dhaabbachuun waraanni Mootummaan gara Kaampii deebi’uu qaba,

8, Maallaqni Maqaa Lammiin Lammiif Jadhuun guurramee fi Mootummaan Abiy Abiy ummata keenya kan Baalee fi Oromiyaa godinaalee biro keessa Beelaan dararramaa jiru hatattamaan dhaqabuu qaba,

9, Qormaatni/qabxiin kutaa 12ffaa dogongora Baay’ee waan qabuuf Qaamni dhimmi ilaalu hatattamaan furmaata itti kennu qaba,

10, Ummaatni Oromoo Qabsoon ilmaan isaa 6000 ol itti gabbare irraa fayyadamaa ta’aa hin jiru, OPDO qofaatu irraa Bokkisaa jira..Fi…kkf Guyyaa 22/12/2011 irraa eeggallee Sagalee keenya dhageesisuu qabna jachuun Qeerroon Bilisummaa Oromoo Amboo irraa waamiicha Hiriira Mormii Qeerroo Oromiyaatiif dabarsan!!
#Maaloo namni Oromoo ta’ee hundi #Share gochuun dirqama Oromummaa keessanii Ba’aa itti Qophaayi! OROMOO KA’II!! KA’II QEERROON OROMIYAA!
INJIFANNOO KAN UMMATA OROMOOTI!!


Jawaar dhoksaadhaan tika olaanaa OPDO ti. Wonni inni sobee waan opdo mormu fakkaatuun akka ummanni opdo irratti finciluuf ka’e yogguu hubatu, dursee dubbatee, dursee ummata tasgabbeessuuf.
Haalli kun ammaan boodatti isa miidha.

Oda Labsi Fajji