Qarreewwan akkasitti Hacee yaadatan Galatoomaa!! Historical picture.

Qarreewwan akkasitti Hacee yaadatan Galatoomaa!!

Historical picture

Abiyyi suuraa Minilik kaasee iddoo sanii kan ofii godhachuun waan sirriiti. Baga godhate.

Reeffi maal godha ree? Amma kan Masaraa keessatti tolche saniis kan isaatiin bakka haa buusu. Kan qabsaa’aa jirruuf suuraaf waan hin taaneef suuraaf jecha wal hin dhabnu. Nafxanyaan garuu taranyaa jettee arrabaan daaraa godhaa jirti. Akka fedhan!


Walaloo Taayyee Danda’aatiin sirbiti saalihaan!

Xaayituu moo Shaashituu kun 🤣?


Baqqalaa , Jawar fi Hamzaan yaalaa dhuunfaa argachuuf gara Hospitaala Landmark geeffamaniiru. Injifannoo kanaaf galati kan Uummata Oromooti. Sirna nama nyaata kana kookkee qabe hoggantoota isaa yaalchifachaa jira. Oromoon Sirna haqaa Abiy Ahmad itti taphate kana qilleensa dhabsisee hamma dhumaatti ficisiise hoggantoota isaaf yaala argachiise jira. Injifannoon kuni hoggantoota kana hiiksisuudhaanis irra deebi’ama!

Ajaahib Jimaa Tooboo


Lafumaa kaanee Abbaa gadaa Opdo/bilxiginnaa hin jenne.
 
Intalli kun kaadirumma dhan pp ceesisuu dandessi?
Ilma namatif ilaalichaa gaarii hin qabdu.
Beekumsaa hin qabdu.
Bareedinaa hin qabu.
Taarii qabeenyaa pp irra guraatee qabdi ta’a.


Qarreewwan akkasitti Hacee yaadatan Galatoomaa!!
Historical picture