Qaroowwan kun har’a mana murtii Lidetaatti dhiyaatanii akkuma barame beellama biraa fudhatanii deebi’an.

Qaroowwan kun har’a mana murtii Lidetaatti dhiyaatanii akkuma barame beellama biraa fudhatanii deebi’an.

Saba ofiif yoo gidirfamanis hamileen ofii hin laafu. Kan suuraa kanarraa natti mullatu:
Yaasoo Kabbabaa
Damee Baacaa
Ijoo Fiixee
Abubakar Nuuree
Abdii Kumsaa
Obbo Efirem Galataa
Taarikuu Abdiisaa fa’a. Namoonni kun galmee adda addaa sadiirra jiru. Walitti funaanii dararaa jiru.

Qilinxoon har’as mana hidhaa sabboontota Oromooti.

Mallattoo Gabrummaa keessaa tokko falmattoota haqaa akkanaan yunifoormii itti uffisanii mana murtiitti deddeebisuudha

Sagalee Ilmaan Oromoo har’a M/murtiitti dhiyaatanii.

Ganama barii akkuma mooraa mana murtichaa seenaniin dhaddannoon jalqaban.#Ajjeechaan gujiif wallagga irraa haa dhaabbatu#Hidhaan ilmaan Oromoo irraa haa dhaabbatu#Seeeri Oromoof hin hojjenne Oromoo irrattis hin hojjetu.#Manni murtii dabaas beellama seera maleessaa akkuma bare sababa malee ji’a lamatti qabuun beellameera.Waan nama aarsu hidhamtoonni Oromoo kunniin irra hedduun isaanii dhukkubsatanii wal’aansa dhoorkaman.Yeroo hedduuf mana murtiitti himatanis furmaata hin arganne.
Galmeelee sadan har’a ilaalaman jaaltti kan himatamanis kan arma gadiiti.
1Profeesar Bayanee Ruudaa
2 Mohaa abdiisaa
3 Taarikuu abdiisaa
4 Takaalenyi mardaasaa
5 Abdii boggaalee
6 Adunyaa keessoo
7 Gadaa bultii
8 Bulchiinsaa balaayi
9 Falmataa girmaa
10 Farajaa geetaachoo
11 Abdii kumsaa
12 Saadiq kaliifaa
13 Abubakar abdallaa
14 Caalaa ismaa’eel
15 Damee baacaa
16 Ijoo fiixee
17 Abshiruu kadir
18 Ifireem galataa
19 Abbuu lamma
20 Yaasoo kabbabaa
21 Galaanaa waggaarii
23 Firaa’ol indaaluu
25 Fiixaa caalaa
26 Taaddaluu yoonaas
27 Amaanu’eel Ijjiguu


Namoonni waa’ee Bilisummaa Qilinxoo fi Qaallittii yeroo dubbatan ittin qaanfadha. Ilmaan Oromoo haala kanaan Qilinxoo keessa jiru. Kaayyoo Fufaa, Addunyaa Keessoo fi garee isaa.


Hidhaa-Amboo Ganda 06 keesa jiraataa kan ta’e barataa kutaa 9ffaa, Boonaa Baqqalaa ganama kana waraanni habashaa butee sokkeera. Bakki isaan geessan hin beekamne. Obboleessi isaa Abdii’n yeroo darbe ijoollee 77 Yuunvarsiitii Haromayaa irraa hari’aman keessaa isa tokkodha. ganama kana isa qabuuf barbaacha deemanii isa dhabnaan kichuu kana fuudhanii sokkan.
Oromoon hamma mana manatti afaan qawween doorsifamee yoo fedhan ajjeefamee bulurra gaheera.

Ofi oolchuuf Oromoo dammaqi!

Dábessá Gemelal