Qaroo uummata oromoo: Manni Murtii dabaa Wayyaanee kan Lidataatti argamu Dhaddacha

Qaroo uummata oromoo: Ebla 27/2018 Manni Murtii dabaa Wayyaanee kan Lidataatti argamu Dhaddacha 19ffaa har’a ooleen, Dargaggoota qaroo uummata Oromoo Urgeessaa Daammanaafi Qajeelaa Galaanaa irratti murtii dabaa dabaa dabarsee jira.

Dargaggoon qaroo Oromoo Urgeessaa Daammanaa Umrii isaa daa’imummaa irraa eegalee manneen hidhaa wayyaanee garaagaraa keessatti kan guddate ta’uu seenaan isaa ni ibsa. Dargaggootni qaroon Oromoo kunneen erga bara 2014 Magaalaa Amboo irraa humna poolisii federaalaan qabamanii mana hidhaatti darbamanii murtii haqaa dhorkatamuun hiraarfamaa kan turan guyyaa har’aa Manni Murtii Wayyaanee haala itti aanuu kanaan murtii dabaa irratti dabarsee jira.

1ffaa Dargaggoo Urgeessaa Daammanaa murtii waggaa 4
2ffaa Dargaggoo Qajeelaa Galaanaa irratti murtii waggaa 13
3ffaa Dargaggoo Abdii Mahaaddii irratti waggaa shan (5) kan murteesse ta’uun mirkanaa’eera, kana malees Dargaggoota Qaroo uummataa kanarratti hiraarsiifi toorcherii hamaan irratti kan gaggeeffamaa ture ta’uunhiriyaa isaanii kan ta’ee dargaggoon Oromoo Abdataa Olaanaa mana hidhaa Qilinxoo keessatti hiraarsa irratti raawwatamee dandamachuu dadhabee kan wareegamee ta’uun beekamadha.

Yaa uummata Oromoo yakka dargaggoota qaroo uummata Oromoo irratti rawwatamaa jiru kana hubachuun bakka jirtan cufaa waan barbaachisuu hundaan akka dirmatamuuf, kanneen biyyaa hambaatti argamtaan deeggarsaafi sagalee isaaniif ta’uun akka dirmattaniifi Qeerroofi uummaatni Oromoo Oromiyaa cufa keessatti argamtan hundii Sochii Warraaqsaan Qabsoo jabeessuun ilmaan Oromoo cufa hidhaa keessatti hiraarfamaa jiraniifi Qabsoo bilisummaa Oromoo galiin gahuuf tokkummaan Qabsootti jabaachuun yeroon isaa amma jechuun Qeerroon Bilisummaa waamicha dabarseera.

Dhábasá Wakjira Gemelal


Columbia Law School Graduates 2018

1 Comment

  1. This is proof for those who dance prematurely thinking Wayanes/TPLF terrorists are dead for ever. But I am 100% sure that the brave Ambo people will get these students released immediately. Otherwise, the same people who dragged Hailemariam out of 4 Kilo will do the same for Aby. Hope Aby knows the cost of mess with Ambo.

Comments are closed.