Qabsoon Qeerroon aarsaa guddaa itti kafalte akkasitti isaan yaamsise! Itti Muddi Qeerroo!!

Qabsoon Qeerroon aarsaa guddaa itti kafalte akkasitti isaan yaamsise! Itti Muddi Qeerroo!!
Ahmed Kassim


Qeerroo bilisummaa Balee irraa.
#Balee Roobeetti mormii cimman itifufee jiraa.


OPDON hardha afaaniin WARQII si uffisuu ni dandeettii . Uuffisuu qofaas mitii dachii cirrachaaf boonnuuf sana cirracha bira dabartee WARQIIS sii afuus dandeetti.
Garuu immoo wantii waan kana hunda gochuuf dhama’aniif , WAYYAANEE, QABSOO QABSAAHOTA OROMOO guutuutiin, cacabdee, laamshoftee, kuftee jirtu tana deebiisanii hiddaan gadi dhaabuuf qofaa, ciminaan hojjataa jiraniidha .
qabsoo jijjirraa namaatiin barabaraan gabromuu otuu hin taanee, jijirama hundee BAROOTA WAYYAANEE irraa gara BARA HAARAYA , CEHUUMSA irra jirruutti cimuun barbaachisaadha.

Kanaaf daandii qulquleesuun KFO filmaata fii fedhii uummatattiin , hayyootaaf qabsaahota oromoo sabaaf jecha baroota wayyaanee kana guutuutti jireenya isaanii dhaban cinaa dhaabbachuun iddoo kaaneef sana hanga geenyuutti injifannoo keenya tikfatuun dirqama lafeen wareegamtoota keenyaa kan nu dirqisiistuudha.

Mohammednur Guye