Qabsoon keenya roorroo bifa kamiyyuu Oromoo irraa kaasuu fi ittisuu dha.

Qabsoon keenya roorroo bifa kamiyyuu Oromoo irraa kaasuu fi ittisuu dha.

Nama Oromoo kamiyyuu diinni akka sanyii isaatiin itti roorrisu hin hayyamnu.
Dr Berhanemeskel Abebe Sagni ilaalacha inni qabuun hin jibbinu; inni nu jibbuu danda’a. Sun mirga isaa ti. Garuu, yeroo diinni Oromummaa isaatiin isatti duulu callifnee hin ilaallu. Irraa qolanna!!
Namni Oromoo Oromoo ta’uu isaatiin miidhamuu fi dhiibamuu hin qabu.
Oromummaan bakka fedhettuu tuqamuu hin qabu!!

Dábessá Gemelal

OMN:ODUU GUYYAA Eebla 15,2020


Goototaaf hin boo’iinaa! ( by #Lataa Qana’ii Aagaa)
Goototaaf hin boo’iinaa”
Walaloon yaadannoo Guyyaa Goototaaf qopheesse kunooti. Daawwadhaa!
~
“Warruma jiruuf boo’aa
Warra lammiif hin taane
Warra maagaan jallinaa
Garaa isaaniitii hin baane
Warra aarsaa ta’anii
Seenaa hin keenye biyyaafi
Warra akkasiitu du’ee
“Uuu…uuu…jedhaa iyyaafii!
~
Chaanalii Youtube koo kana asumaan subscribe godhaa. Hiriyyoota keessaniifis qoodaa. Walaloo kana download godhanii youtube ofiirratti maxxansuun hin eyyamamu. Galatoomaa!

Baalee Bahaa


Guyyaa Yaadannoo Wareegamtoota Gootota Oromoo ilaalchisuun, marii Miseensa Gumii Sabaa ABO – Jaal Gaaddisaa Jibaat waliin taasifame | Kaleessumtii fi borumtaa QBO irratti, yaada Qeerroowwan Oromoo | RSWO – Eebila 14, 2020

Voice of Independent Oromia

Guyyaa Gootota Oromoo Eebla 15, last year 2019


Ebla Guyyaa 15 Guyyaa Yaadannoo Gootota Oromoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo waliin Ebla 15_2020 utuma haalli keessa jirru ulfaataa ta’uu Gootota keenyaaf Yaadannoo sammuu goonee irbuu keenya haaromfanneerra.
Kabajaa fi Ulfinni bara baraan Gootota keenyaaf haa ta’u.
Gootota keenya bara baraan ni yaadanna!!!
Injifannoon Ummata Oromoof!!!

Jaalataa Lammii