QABSOON ITTI FUFA, CONCERT !!

QABSOON ITTI FUFA,
CONCERT
1} Artist Caalaa bultumee,
Seenaa guddaa hin dagannee
sirraa qabna finfinnee
kanaafi garaan keenya
yoomuu sirraa nu hin cinnee!
2} Artis Jaafar yuusuf,
Tigrayirraa moo amaaraa fidanii
kan lafa keenyarratti abbaa tahanii?
Ka’i malee qeeyroo kan rafe dammaqsi
yaa barataa
hawwii bilisimmaa abdii oromootaa ,
Godaannisa seenaa nu madeessanii
Yaa oromoo
bifa jijjiirachuun deebi’an hardhammoo.
3}Artist Hawwii H qananii
Ijji silaale bohaaree
biyyi si caalu jiraaree
biyya dammaaf aannaniitii
kee namni maal dhabaniitii…
jetti Hawwiin yoo badhaadhina
baaliyyoo faarsitu.
Artis hawwii kan adda taasisu ammoo haadha sabaaf jecha rifeensa gogaa diinni irraa haade artist Ilfinesh qannoo irraa dhalachuu ishiiti.
Artistoonni keenna qaqqaaliin kunniin hundinuu sirboota qabsoodhaa haaraafi babbareedoo hedduu qabatanii isiniif dhihaataniiru.

Via Jawar Mohammed