Qabsoon hadhooftudha! Kaayyoo jaallanii yoonan gurgure…

Qabsoon hadhooftudha! Kaayyoo jaallanii yoonan gurgure…

Qabsoon hadhooftudha!
Kaayyoo jaallanii yoonan gurgure…
Lammiif jecha buuja’anii,
sabaaf jecha huuqqatanii,
bifa namummaa isaanii gatanii
Gatii bilisummaa baasuf
waadaa dhaloota guutuf,
jiruu sadoo gatanii
Jiruu dagalaa filatani
Sabaaf jecha, bilisummaa barbaacha!
Kabajaatu siniif mala jaallan Dirree!