Qaamoleen nageenya Mootummaa sababa maatii Obbo Baqqalaa Garbaa taane qofaaf,

Qaamoleen nageenya Mootummaa sababa maatii Obbo Baqqalaa Garbaa taane qofaaf, xiyyeeffannoodhaan miseenaota maatii keenyaa mana hidhaatti guuraa jira jechuun, maatiin Obbo Yohannis Garbaa OMN-tti himan.

Obboleessi Obbo Baqqalaa Garbaa Obbo Yohannis sababa gara Finfinnee dhaquudhaan obboleessa ofii dubbisanii deebi’an qofaaf, “maalif obboleessakee dubbiste” jedhamuun Aanaa Boojjii Birmajjii magaalaa Biilaatti erga hidhamanii, mana murtiitti osoo hin dhihaatin ji’a tokko ta’uuf akka adeeman OMN kan odeeffate.
 
Guyyoota afur dura ilmi Obbo Yohannis Garbaa, barataa 12ffaa kan ta’e Daraar Yohannis, gara waajjira poolisii Magaalaa Biilaa dhaquudhaan sababa abbaa isaa gaafate qofaaf hidhamee jiraachuu isaas miseensi maatii nama kanaa OMN-tti himee jira.
 
Obbo Yohannis dabalatee ilmi isaanii akkasumas namoonni kan biroo Aanichatti siyaasaan hidhamanii jiran hanga yoonaa mana murtiitti ta’e qorannii poolsiiif akka hin dhihaatin jiran namni kun yoo himu, kutaa isaan keessatti hidhamanii jiran dhiphoo ta’usaatiin bulluqa hamaaf saaxilamoo ta’uu isaanii OMN-tti himee jira.
 
Guutummaa oduu kanaa Oduu Idilee keessatti isiniif dhiheessina
Oromia Media Network


Giddugala Aadaa Xaayituutiif Mootummaan Naannoo Oromiyaa Qarshii Miliyoona 5 Kenne Jettanii!? Boru Maqaa Minilikiin Miliyoona 10 Kennuuf Jiru Jechuudha!! Faallaa Xiinsammuufi Seenaa Ummata Oromoo Deemuun Sammuufi Onnee Ummata Oromoo Keessaa Bayuuf Fayyada!!! Goobanaafi Xaayituu Faarsaa Ummata Oromootiif Qabsaayaa Jirra Nu Filadhaa Jechuun Ummata Oromoo Miliyoona 60 Tuffachuudha!!! Kabajaan Bara Baraan Gootota Dhoonbiriif Haa Ta’u!!!

Falmataa Sabaa


CIBRAA ODAA ADOOLAA
ganama aanaa liiban ganda hardotii iddoo addaa gololee jedhamutti haxxee hidhuun tarkaanfii patrol 3f ambulance tokko irratti fudhateen Injifannoo boonsaa galmeesse jira
paatrol lamaaf ambulance tokko guutummaatt daara godhe jira.
Loltuu gabroomfataa saddeet du’aan yoo adabuu
Madoon immoo lafa guutte jirti ammaaf addaa hin baafannee**!!
 Oromoon Abon Bilisommaa, Ijoollee Gammoojii and 44 others
 
ODUU INJIFANNOO WBO ZOONII KIBBAA
13/03/2021)