Aseesaa- Sirba Qaameetti Shamarran Sirban

Aseesaa- Sirba Qaameetti Shamarran Sirban

Aseesaa- Sirba Qaameetti Shamarran Sirban

(voaafaanoromoo)—-Aadaa hawaasa tokkoo mullisuu keessatti bakki artiistoonni saba san keessaa bahan qaban gudaadha. Artiistonni Oromoos gama aadaa, duudhaa fi waluumaa gala akkaataa jiruuf jireenya uummataa hojii isaanii keessatti agarsiisutin gaheen qaban laayyee miti.

Keessumman teenya harraa Artiist Hawwi Tazaraa jedhamti. Hawwiin sirboota jaalalaa, hawaasummaa fi qabsoo ta’an bayyee CD fi kliippidhan hojjatee malees dabalataan, taba ayyaana qaamee naannoo eddu-gala Oromiyaatti beekkamaa ta’e Aseesaa jedhu bifa sirbatin qindeesitee hojjattee gurra hawaasatiin geechetti. Gaafiifi deebii Hawwii wajjin godhame caqasaa.

Feeneeti Getachew ! Abba Gadaa waliin.