Protest all over Oromia against mass killing of Oromo people by the TPLF’s Agazi forces in Ethiopia.

Protest all over Oromia against mass killing of Oromo people by the TPLF’s Agazi forces in Ethiopia.

Protests in Mandi, West Walaga against mass killing of Oromos by Agazi forces. Protesters are demanding immediate withdrawal of federal armed forces and prosecution of those who ordered the Chelenko and Ambo massacresJawar Mohammed


Nakemte: mourning procession lead by students


POWERFUL: Mass mourning protest in Nekemte for victims of Chelenko Massacre
=======
Qophiin qindaawaa akkanaa kun tooftaa qabsoo baa’ee bu’aa buusu waan ta’eef irraa baratamuu qaba


In Guji Zone, Liban district, tractor owners and renters volunteer to plough farm lands free of charge for those displaced as a result of the border invasion
======

“Abbootin qabeenyaa hawaasa sababa rakkoo daangaan ooyiruusanii qotachuu hin dandeenye gargaaraa jiru.
——–
Godina Gujiitti abbootiin qabeenya bulchiinsa Magaalaa nagalleefi naannoo ishee tiraakteera qonnaa 25 ta’u qabatanii lafa qonnaa jiraattota Aanaa liiban sababa waraana humna addaa poolisii Naannoo Sumaaleetiin osoo hin qotamiin ture qotuufiinn deeggaaraaniiru.
Aanaa horsiisee bulaa Liiban loon horsiisuun cinatti muuxxannoo fi tarsimoo qonna gammoojjitti fayyadamuun jiraataa kan turanidha.
Haata’u malee sababa Waraana daangaa babbal’ifannaatiin lafa qonnaa kanaan dura oomishuun bu’aa irraa argataa turan har’a osoo hin oomishamishiin hafe.Rakkoo kana giddu-galeessa godhachuun Abbootiin qabeenya Bulchiinsa Magaalaa Nagallee fi naannoo ishee Tiraakteera Qonnaa 25 ta’u qabatanii lafa qonnaa jiraattota kanneenii baasii tokko malee tolaan qotaafii jiru.Deeggarsa isaaniif taasifamaa jirus kan isaan gammachiisee fi uummanni oromoo waan qabuun waliif dhaabachuun tokkummaa keenya bu’uura cimaa irratti ijaaraa jira jedhaniiru.”


SOQAA-“Guyyaa Hardhaa Godina Hararghee Bahaa Aana Dadar Arada Soqaatti Barattoonni elementary fi high school magaalaa soqaa duguuggaa sanyii wayyaanee uummata keenya irratti raawwatte balaaleeffachuun tarkaanfii gara fuulduraa irratti mari’atanii walii galteen xumuranii jira.”


Aggaaroo-Baratoonni Magaalaa Aggaaroo Ajjeechaa Calanqotti raawwatame balaalleeffatan. Agaaziin hiriiricha dhaabuuf yaaltus itti hin milkoofne; sagaleen mormii addunyaa gaheera.