Protest continues against Midroc exploitation in Shakiso/Oromia

Protest continues against Midroc exploitation in Shakiso/Oromia

Intensified protest continues in Guji zone. Administrator of the Zone was forced to resign yesterday. Former minister of mining and current defense minister Motumma Mekasa visited the region yesterday where he further angered people by claiming tests show chemicals used by Midroc does not cause harm to public health. People are demanding unconditional cancelation of the renewed contract.
Mootummaa Maqaasaa kan heeyyama MIDROC mallatteesse, sababa itti heeyyyamni haaromfame yeroo himu, “keemikaala nama fixaa jiru irratti akka qoratan goonee qoratamee gabaasni dhufe garuu keemikaalichi Meerkurii fi Saanaayidii rakkoo akka hin qabneedha” jedha afaan guuttatee. “Sababa kanaaf ammaaf keemikaala kanaan warshaan itti fufu danda’a jennee mallatteessine” jedha. Miidhama keemikaalaan dhufaa jiru OBN haala gaariin saaxilee jira. Osoo ijji ummataa argu rakkoo hin qabu jechuun maal jechuudha. Gabaasni isaan argatan qorannoo walabaan geggeeffame osoo hin taane kan malaammaltummaan geggeeffame ta’a malee namni miidhamaa jiraachuun nama hin shakkisiisu. Hangana yaaduu dadhabee inni? Namni kuni namaaf naatoo dhabuu isaa mirkaneessa. Osoo dhaloonni dararaa akka malee keessa jiru namni akkana jedhaa? Ummata miidhama hamaa qabu nama akkanaa itti erganii mariisisuun rakkoo furuu mitii caalaatti ummata dallansiisa. Rakkoon guddoon natti mul’attu kan waan gareen Lammaa dalagaa jiran bishaaan itti naqu namoota akkanaati.

Ferhan Abdulselam

1 Comment

  1. That is what I warned Aby when he surrounded himself with remnants of Wayane puppets like this man nan Abadula (aba Harree) Gamada. Tortora Mosisa and the current mining minister are among the worst which should be in jail, rather than lead a country.
    If Aby wants to lead a country properly, and if they have to be Oromos, then he must use the pool of all Oromos around the world, not just Wayane puppets around him.

Comments are closed.