Prof.Mararaa Guddinaa: “Yoo aangoo argannee sa’aatii 24 hin jennuu guyyaa 24 keessatti Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa goona.

Prof.Mararaa Guddinaa: “Yoo aangoo argannee sa’aatii 24 hin jennuu guyyaa 24 keessatti Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa goona!

Goota ija barbadaa professor Mararaa Guddinaa waan isaan jedhan kunoo dubbisaa.

Yoo filannoo dhufu Irratti opdo’n ABO tti gufuu taateyyuu hayyuun kun akeekaaf qabsoo oromoo oromoon waggaa 150 ol itti wareegamaa asin gahe kana hayyuun kun dhugoomsuuf qophiidha. “Yoo aangoo argannee sa’aatii 24 hin jennuu guyyaa 24 keessatti Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa goona. Yoo isaan afaan keenya barachuu didan nutis afaan isaanii barachuu dhaabna. Afaan kana afaan hojii federaalaa gochuun maaliit akka nama dhibu naaf hin galu”

Maammee Caffee