URGENT ACTION: PRISONER OF CONSCIENCE NEEDS URGENT TREATMENT (ETHIOPIA: UA 27.18)

URGENT ACTION: PRISONER OF CONSCIENCE NEEDS URGENT TREATMENT (ETHIOPIA: UA 27.18)

Ethiopian prisoner of conscience Bekele Gerba has been denied access to specialised medical treatment that he urgently needs. He has high blood pressure which is affecting his sight, leaving his left eye operating at 25% capacity. He was sentenced to a year in prison after being held in contempt of court twice.

(amnestyusa) —-Ethiopian prisoner of conscience Bekele Gerba has been denied access to specialised medical treatment that he urgently needs. He has high blood pressure which is affecting his sight, leaving his left eye operating at 25% capacity. He was sentenced to a year in prison after being held in contempt of court twice.

1) TAKE ACTION
Write a letter, send an email, call, fax or tweet:

  • Immediately grant Bekele Gerba permission to seek necessary, specialised medical treatment, such that his blood pressure is brought back into a safe range and his eyes are treated;
  • Release Bekele Gerba immediately and unconditionally, as he is a prisoner of conscience detained solely for the peaceful exercise of his right to freedom of expression; and
  • Refrain from using ‘contempt of court’ to silence and prevent Bekele Gerba and others from exercising their human rights.

Contact these two officials by 23 March, 2018:

Federal Attorney General
Getachew Ambaye
Jomo Kenyata St.
Addis Ababa, Ethiopia
P.O. Box 1370
Email: justabr@ethionet.et
Salutation: Your Excellency

Ambassador Girma Birru
Embassy of Ethiopia
3506 International Drive, NW, Washington DC 20008
T: 202 364 1200
Email: ethiopia@ethiopianembassy.org
Salutation: Dear Ambassador

2) LET US KNOW YOU TOOK ACTION

Click here to let us know if you took action on this case! This is Urgent Action 27.18
Here’s why it is so important to report your actions: we record the actions taken on each case—letters, emails, calls and tweets—and use that information in our advocacy.

ADDITIONAL RESOURCES

Mormii Qeerroowwan yaaman balaaleffachuun wanni aktivistoonni OPDO tokko tokko barreessaa jiran naaf hin galle. Ejjennoo silaa jara irraa eegamu faallaa waan dhaabatan natti fakkaata. Dhugumatti mormii waamame kana laalchisee hafuurri OPDO keessa jiru kanuma karaa aktivitoota jaraatiin calaqqisaa jiru kana yoo taheef gaaffii namatti uuma. Mormiin waamame kun OPDOn akka oftuulummaa fi abbaa irrummaa TPLF ofirraa buruqsitu tumsa tahaaf malee akkamitti MNO dadhabsiisa? Yoo dhugumatti OPDOn waan dheengadda ibsa baasanii dubbatan sana raawachuuf karoora qabaatan ummanni KARAA NAGAADHAAN, OSOO NAGEENYA OROMIYA HIN GOOLIN abbaa irrummaa TPLF irratti mormii qabu agarsiisuun OPDOf irree dabala malee akkamitti yaaddoo uuma? Waan xarapheezzaa irratti TPLF amansiisanii hojii irra oolmaan isaa garuu sababa olaantummaa TPLFiin harkifate yookiin gufate dhiibbaa irratti gochuuf sagalee mormii ummataa kan akkasii kana qabaachuun TPLF irratti injifannoo gonfachiisa malee akkamitti sodaatama?

Mormiin sochii lagachuu waamame kun ‘siyaasaa Oromoo yeroo ammaa hin madaalu’ yoo jedhame, mormii siyaasaa keenya har’aa madaala jedhanii amanan kan biraa dabalatatti waamuunis ni danda’ama. Sana gochuuf garuu kana mormuu hin barbaachisu. Yoo guutummaatti mormiin hin barbaachisu kan jedhamu taate ammoo sun waan biraati. Mormiin godhamu qaama qabsoo Oromoo ti. Qabsoo bifa kanaatu hoggana haaraa OPDO kana dhale. Injifannoolee hin tuffatamne har’a argaman kan fides qabsoodhuma bifa akkasiitiin Qeerroon godhaa asiin gahee dha. Ammas gaaffiin ummata keenyaa baay’eetu jira. Kanaaf qabsoon bifa kanaa kun jabaatee itti fufa. Qabsoon kun ni gahaa, itti hin fufinaa kan Oromoodhaan jedhu TPLF qofa tahuu qaba. Mormiin godhamaa jiru duubbee OPDO jabeessee TPLF duratti akka kabajamuu fi sodaatamu godha malee OPDO waan miidhuuf hin qabu hin sodaatinaa. Mormii ummataa akkasii mormuun OPDO kaleessatti isin deebisa. Sun ammoo badiisa keessan farrisa.

Via: Yaya Beshir