Site icon Kichuu

Preezidantiin Tarkii, Erdohaan taphataa kubbaa miilaa Meesut Oziiliif miinjee ta’an

Preezidantiin Tarkii, Erdohaan taphataa kubbaa miilaa Meesut Oziiliif miinjee ta’an

Preezidantiin Tarkii Erdohaan taphataa kubbaa miilaa beekama biyya Jarman Meesut Oziiliif cidha isaa Jimaata raawwate irratti miinjee ta’an.

(bbcafaanoromoo)—-Warra isaa lammuummaa Tarkii qaban irraa kan dhalatu Oziil bara darbe waancaa kubbaa miilaa addunyaa dura suura preezident Erdohaan waliin ka’ee tureen dubbii ijoo ture.

Jarmanii keessatti suura kanaa wajjiin walqabatee dudduubee mufachiisaa Sanyummaa fi saalfachiisuu” isa qaqqabaa tureens tapha yeroo muraasaf dhaabee ture.

Dargaggeessii ganna 30 fi taphataan sarara fuula duraa Arseenaal, Oziil kaadhima isaa ijifattuu dorgommii bareedinaa Tarkii duraanii Amiine Gulsee Hoteela gatii qaalii Tarkiitti argamutti fuudhe.

Lameen yeroo duraatiif kan wal beellaman bara 2017 yoo ta’u bara 2018 ji’a kana keessa qubeelaa waada walii kaahaniiru.

Oziil ji’a sadii dura Preezidant Erdohaan miinjee isaa akka ta’aniif gaafachuu isaa wayita ifa godhu biyya isaa Jarmanii keessatti mormii biraa guddaan isa mudatee ture.

Hogganaa waajira Preezidant Meerkiil kan ta’e Helge Braun, gaazexaa biyyattii tokoof dhimma kanarrattii yaada kenneen filannoon Oziil kun ”qaama tokko gaddisiisa” jedheera.

Erdoohan keessumaa wayita filannoon dhiyaachaa dhufu cidha namoota bebbeekamoorratti ni hirmaatu jedhamee haasa’ama

Exit mobile version