PP WANTATU WALALTE MANAMAMO ZAHIIRANI JATTEE OLI FI GADII FIGA JIRT

PP WANTATU WALALTE MANAMAMO ZAHIIRANI JATTEE OLI FI GADII FIGA JIRT


Qaarree ganda garaadaa seenaa hojatan.

Hiriira Mormii Qarree Dirree Dhawaa ganda Garaadaa Guyya Har’a Itti Muddi


Akkaa qaamni kunni jedhetti…Mootummaan Naannoo Tigray filannoo haala rakkisaa ta’e, keessatti nagaan xumurranni jiru jedhe,itti dabaluun namni kunni akkaas jedhe,boqqonna filannoo gaarii hawinna Naannoolee Ethiopia biroo🇪🇹 fi Eritrea’f🇪🇷 jedhe.
……….
Fundurri Tigray kan murta’uu ummata isheen malee, dhibbaa qaama alaas ta’e kan keessa hinbarbaachisu ..jedhe akkaas kunno ummanni hidhatte fi gaggeessa gaarii qabuuf faranjinni illee ragaa battif…

Naol Nafyad Oromia


Hirrira Qarree magalaa dire dhawa ganda garraada ganama subii kanan bahaani dhadana issaan dhagesisani.
PP WANTATU WALALTE MANAMAMO ZAHIIRANI JATTEE OLI FI GADII FIGA JIRTI

BBS: Bultum Broadcasting Services was live.