Site icon Kichuu

Poop Fraansiis hoggantoota Suudan Kibbaa waldhabbii qabaachaa

Poop Fraansiis hoggantoota Suudan Kibbaa waldhabbii qabaachaa turan lammata gara wal-fixiinsaatti akka in deebine gaafachuuf miilatti kufan.
Kamisa Kaleessaa walgahii guyyoota lamaa bataskaana Vaatikaanitti hoggantoota biyya nagahaaf tasgabbii dhabdee, Suudaan Kibbaa, wajjin geggeeffame booda ture, poop Fraansiis mila jaraa dhungatanii gareen lachuu itti gaafatamummaa guddaan fi walfakkataa ta’e -dhimmi biyya isaanii – isaan harka akka jiru yaadachiisudhan nagaha akka filatan waamicha an dhiheessaniif. #voasocial

South Sudan/ Suudanii Kibbaa irraa maal baranna?
Kutaa Qaraa

Kan namaaf yaadu duutii fi miidhamni buqqaatiin dhala namaa martinuu ni yaaddessiti. Jaarsi pope Francis jedhamu kana me maaltu isa rakkisee miila jara tanaa dhungata?

Waan jarri lamaanuummata ofii gosa Nuwerii fi gosa Dinkaa jettee wol aasisaa turtee fi jirtu kan kumootaan lubbuun namaa dhumtee miliyoonni buqqa’e womaa itti hin fakkaatin isa maaltu dhibe?

Jarri lamaan wol morkachuu malee, gosa ofii jabeeffatanii wol mooyuuf dubbii xaxuu malee uummata isaanii kan gidduu isaaniitti dhumataa jiruuf hajaa hin qaban.

Waan na ajabu keessaa tokko garuu bilisummaa booda akka South Sudan wol facaastuu fi diigamtu baroota dheeraa dura osoo isaan John Garang hogganamanii qabsoo gaggeessan jiranii namoonni bilchaatoon himaa turan. Namoota san keessaa namni Oromoo kan an yaadadhu Leencoo Lataa ti. Anille sanirraa ka’ee waa’ee SPLA dubbisaa ture. Yeroo sanuu jarri Sudan lolanii hoo magaalaa tokko dhunfatan booda deebi’anii keessatti wal lolaa turan. Suudan Kaabaa haa lolan malee ofiifuu tokkummaa hin qaban turan. Qaama tokkorratti woliin qabsaawuun qofti tokko nama hin gootu. Gaafa qaamni sun gidduu bahe wolitta gara galuun ifa.

Itti fufa ….

Nagessa Oddo Dube

OMN: Galaalchitoota Keenya ( Eebla. 12, 2019 )

Exit mobile version