Finfinnee Oromiyaa:Yeroo ammaa Poolisiin Federaalaa ummata awwaalaaf bahetti boombii haaru darbatee jeeqymsi kaheera.

Finfinnee Oromiyaa:Yeroo ammaa Poolisiin Federaalaa ummata awwaalaaf bahetti boombii haaru darbatee jeeqymsi kaheera.

Har’as Akkanatti oollee??
Waanti Hara’a Addabaabayii masqalaatti, sirna Gaggeessaa Injinar Simmanyawu Baqqalaa irratti rawwatame waan sirrii hin taanedha. uummatarraas Qaamoleen nageenyaa keenyarrasa naamusni hin barbbaachifne mul’achuu isaatin obbolaa keenya nu biraa miidhamuu danda’an yaadutu nurraa eegama waan ta’eef bakka akkasi kanatti naamusaa fi obsa nu barbaachisa ture

Yeroo ammaa Poolisiin Federaalaa ummata awwaalaaf bahetti boombii haaru
darbatee jeeqymsi kaheera.
Namni 2 rasaasaan rukutameera jedha
Oduun Finfinnee irra!


Oromia Police helping those attacked by federal police.