Poolisiin Oromiyaa magaala Walisoo keessatti Qeerroorratti aara

Poolisiin Oromiyaa magaala Walisoo keessatti Qeerroorratti aara imimmeessaa (tear gas) akka facaaseefii dhukaasaa olqabee akka dhukaasse himamaara. Poolisiin Oromiyaa waan akkanaa dhiisee akkuma armaan durii haala nagayaafii oogummaatiin mormitoota nagayaan bahan ammas akka keessummeessu gaafanna.

 

ኣዲስ ኣበባ ፖሊስ ተብዬው የወያኔ ቅልብ ከኦሮሞ ህዝብ ትግል ጋር ባይጋጭ ይመከራል።
==================
“Mucaan kun homaa hin goone. Naannoo Askoo fi saansuusii gidduutti konkolaataa irraa buusanii fudhatan. Uffatuma isaa ilaalani.”

Via: Yaya Beshir


TOKKEE KUTTAAYEE
“Shawaa lixaa Aanaa Tokkee kuttaayee Magalaa Gudar hirira guddaa godhame sababa Satan badeef qilleensarra him olle.”

 

SAARIS, FINFINNEE
===============
“Finfinnee Saaris taaksiin dhabamee, worri tikKeeTtii Baaburaa muratelleef baaburrille dhabamee nama hanqatee akkanatti kasaaree miilaan yaa’uutti jirani.”

 


“Woliso mormiitti jijjiirrame. Qeerroos paatiroolidhaan Baayee qabanii hidhaa jiru. Korri bittinneessaa uuummata reebaas jiru. Manneen hojii fi daldalaa hunduu guutumaan guututti cufaadha. Qeerroodhaan manatti galaa naa jedhiin. Dhukaasi baayyeen dhagahama jira. Poolisiin tokko miidhaa guddaan irra gahe hospitaala seene.”