Poolisii Gammachuu Girmaa Kitaaba Afaan Oromoo barreessitee eebbisiiste jedhamee hojii idilee isaarraa ari’ameera. raajidha kan bilxiginnaa baranaa.

Poolisii Gammachuu Girmaa Kitaaba Afaan Oromoo barreessitee eebbisiiste jedhamee hojii idilee isaarraa ari’ameera. raajidha kan bilxiginnaa baranaa.

Poolisii fi barreessaa Gemechu Girma kitaaba barreesse keessatti #Bilxiginnaa faarsuu sababa dhiiseef mootummaan hojii irraa ariyuu aarii guddaadhaanin simadhe. Yeroo akkasii aaruu barbaachisa. Aariin hojiif na kakkaafti. Kanaaf, Gemechu Oromoon biyyaa ala jiru kitaaba isaa bitachuun akka gargaaru dandeessisuuf haala mijeessuu jalqabneerra. Lammiin keenya hedduminaan akka itti hirmaatu shakkii hin qabu.

Ministeerri RIB Obbo Lammaa Magarsaa har’a miidiyaa irratti mul’ateera.
Baga nagaan biyyatti deebite beekaa namaa.
Dubbii PP tana irratti garuu yaada kee baldhinaan yoom dhageenya laata?