POOLISII FEDERAALAA : Poolisoonni 5000 ol guyyaa har’aa eebbifaman.

POOLISII FEDERAALAA
===========
Poolisoonni 5000 ol guyyaa har’aa eebbifaman.

Miseensoonni Poolisii Addaa Federaalaa dargaggoota biyyaa keessaa filatamanii ji’oota saddeettan darbaniif leenji’aa turan guyyaa har’aa eebbifamaniiru.

Ol’aantummaa Seeraa Mirkaneessuun Yeroon Isaa Amma, Ittii Muddii!!

Guyyaa har’a koolleejjin Raayyaa ittisaa biyyaa illee gaggeestotaa Rayyaa Ittisaa biyyaa eebbisise jira.

Toleeraa Caalaatin


Haalli amma mul’ataa jiru kun kan itti fufu yoo ta’e, kasaaruuf jirra waan ta’eef; Abbootiin Gadaa, Abbootiin amantaafi jaarsonni biyyaa dafaatii Oromoo walitti araarsa. Keessumattuu OPDO fi KFO, ABO fi KWO, ABO fi ODF, OPDO fi ABO fi kkf. Oromoo, mee gadi taa’aa mari’adha, mari’achuun hammeenna hin qabu.


Uffani Habashaan Uffataa Jirtuus Keenya


Meeshaa Waraanaa Shugguxii fi Kannen biro kuma 1 ol fe’e Utuu Adeema jiru finfinnetti To’anna jala Oole kuno


Seenaa ajaa’iba ummata oromoo kaabaa…… edaa walqaayitii fi xagadeen teenyuma kan ormii irratti wal nyaatu……xaanaa….matammaa=mootummaa….. dhaggeeffadhaa…..galannii kan OBS ti. # kumarraa galannii keellee guddaadha.


Giddu gala aadaa Oromoo kana waliin haa daawwanuu.


እንዲህ ነው በራስ ማንነትና ቋንቋ መገልገል ።
ዲዳ /ዲያቆን ዳንኤ በል እሄንን ስትሰማ እንደጦስ ዶሮ ፍንግል ማለትህ አይቀርም ።

አሁን የቀሳውስቱንና የምዕመኑን ሥም በክርስትና ስም አስታከው የራስን ሥያሜ የሚያጠፉት ላይ ሥራ ይሰራ ።

በልጅነቴ የማስትልውሳቸው መምህሬ ቂጤሳ አሉ የክርስትና ሥማቸው ግን ገብረማርያም ነበሩ ።