Ambo-Poolisii federaalaa barattoota Yunivarsitii Amboo fi qabeenya Univerisitichaa irratti miidhaa guddaa geessise.

Ambo-Poolisii federaalaa barattoota Yunivarsitii Amboo fi qabeenya Univerisitichaa irratti miidhaa guddaa geessise.

The TPLF’S regime answer for every question is imprisonment or killings by its agazi military!

Xalayaan Yunivarsiticha irraa bahe akka ibsetti, poolisiin federaalaa hayyama tokko malee barattoota irraan miidhaa gaheera. Kana malees, qabeenya Yunivarsitichaas caccabseera.

Xaalayaa pirezidanti Yuniversitii Ambo, Taddasaa Qana’atiin ministeera barumsaatiif ergame akka ibsetti poolisiin federaalaa waamicha tokko male tarkanfii fudhate.

Gochaa Poolisiin feedaraalaa kanaan miidhaa qaamaa fi qalbii barattoota irra gaheera; qabeenyis barbadaaée jira.

Yuunversiitii Ambootti gaasiin poolisootaan darbatames qabeenya doormii barattootaa keessa ture gubee jira.

AmboUniversity


Dhábasá Wakjira Gemelal


“Pirezedaantiin yunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qana’aa gochaa poolisiin federaalaa raawwatetti baay’ee akka gadde nuu himee jira.

Ijoolleen 87 kan poolisii federaalaatiin rukkutaman qaamni hojiin ala ta,ee jira”